Tijs' site
Tijs' site

English version:

Warning

According to the bible, and according to my own strong belief, there is coming to the world a tribulation, the Great Tribulation.
God is going to pour out his judgement on the world during 7 years.
Nobody knows when this is going to happen.
But before that, God is going to take out Christ's people in what is called the Rapture.
They will not be subject to his wrath.
Who are Christ's people? Those are people who have accepted Jesus as their saviour.
If you are unsure wether you are saved, today is the day to repent, and to believe.
Accept Jesus as your saviour today!


Dutch version:

Waarschuwing

Er wordt niet veel over gepraat, maar in de bijbel staat dat er eens een tijd van verdrukking komt, de Grote Verdrukking.
God zal zijn oordeel over de wereld uitstorten gedurende 7 jaar.
Niemand weet wanneer dit gaat gebeuren.
Maar voordat dit gaat gebeuren, haalt God de mensen weg die in Christus geloven. Dit heet de Opname van de Gemeente.
Zij zullen niet worden veroordeeld.
Wanneer ben je nu gered? Als je Jezus accepteert als jouw redder.
Als je niet zeker weet of je gered bent, bekeer je vandaag nog en geloof in Jezus.
Accepteer Jezus vandaag als jouw redder!